O nás

Naše pracovisko je jedným z 10 ústavov
Fakulty elektrotechniky a informatiky
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
Tu nájdete kontaktné a navigačné informácie.
Ústav má v súčasnosti 33 pracovníkov, dvoch emeritných profesorov a 9 interných doktorandov.
Garantuje výučbu v piatich akreditovaných študijných programoch.
Rieši rad projektov základného i aplikovaného výskumu.

Uložiť

14. november, 2018 (14:15)
CD-150
6. november, 2018 (14:00)
BC-300 Aula prof. Ľ. Kneppa
24. október, 2018 (17:30)
24. október, 2018 (09:00)
BC 300 a priestory fakulty
11. jún, 2019 - 14. jún, 2019
Štrbské Pleso
19. október, 2018 (10:00)
zasadačka ÚRK, D-424
2. november, 2018
30. október, 2018

Stránky

Subscribe to ÚRK RSS