O nás

Naše pracovisko je jedným z 10 ústavov
Fakulty elektrotechniky a informatiky
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
Tu nájdete kontaktné a navigačné informácie.
Ústav má v súčasnosti 31 pracovníkov, dvoch emeritných profesorov a 13 interných doktorandov.
Garantuje výučbu v piatich akreditovaných študijných programoch.
Rieši rad projektov základného i aplikovaného výskumu.

Uložiť

11. máj, 2018 (10:00)
zasadačka ÚRK, D-424
18. apríl, 2018
5. jún, 2018 - 7. jún, 2018
Vysoké Tatry - Tatranské Matliare
14. apríl, 2018
FEI STU
13. apríl, 2018 (10:00)
zasadačka ÚRK, D-424
10. apríl, 2018 (13:00)
zasadačka ÚRK, D-424
16. marec, 2018 (10:00)
zasadačka ÚRK, D-424
23. máj, 2018
FEI STU

Stránky

Subscribe to ÚRK RSS