O nás

Naše pracovisko je jedným z 10 ústavov
Fakulty elektrotechniky a informatiky
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
Tu nájdete kontaktné a navigačné informácie.
Ústav má v súčasnosti 31 pracovníkov, dvoch emeritných profesorov a 13 interných doktorandov.
Garantuje výučbu v piatich akreditovaných študijných programoch.
Rieši rad projektov základného i aplikovaného výskumu.

Uložiť

13. apríl, 2018 (10:00)
zasadačka ÚRK, D-424
10. apríl, 2018 (13:00)
zasadačka ÚRK, D-424
16. marec, 2018 (10:00)
zasadačka ÚRK, D-424
23. máj, 2018
FEI STU
9. marec, 2018
2. marec, 2018 (10:00)
zasadačka ÚRK, D-424
27. február, 2018 (08:30)
zasadačka ÚRK, D-424

Ústav robotiky a kybernetiky a Národné centrum robotiky v reportáži o vplyve robotov v rôznych spoločenských oblastiach.

Stránky

Subscribe to ÚRK RSS