O nás

Naše pracovisko je jedným z 10 ústavov
Fakulty elektrotechniky a informatiky
Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
Tu nájdete kontaktné a navigačné informácie.
Ústav má v súčasnosti 31 pracovníkov, dvoch emeritných profesorov a 13 interných doktorandov.
Garantuje výučbu v piatich akreditovaných študijných programoch.
Rieši rad projektov základného i aplikovaného výskumu.

Uložiť

30. január, 2019 (14:00)
D-619
22. január, 2019 (10:00)
zasadačka ÚRK, D-424

Rozvrh skúšok na zimný semester akademického roka 2018/2019 na webe FEI STU

4. február, 2019 - 9. február, 2019
27. december, 2018
17. december, 2018
14. november, 2018 (14:15)
CD-150
6. november, 2018 (14:00)
BC-300 Aula prof. Ľ. Kneppa

Stránky

Subscribe to ÚRK RSS