Sviatky, výročia a voľné dni

Deň pracovného pokoja streda 24. december, 2025
Deň pracovného pokoja štvrtok 25. december, 2025
Deň pracovného pokoja piatok 26. december, 2025
Výročie vzniku ústavu nedeľa 1. marec, 2026
Deň pracovného pokoja piatok 1. máj, 2026
Deň pracovného pokoja piatok 8. máj, 2026
Štátny sviatok utorok 1. september, 2026
Deň pracovného pokoja utorok 15. september, 2026
Deň pracovného pokoja nedeľa 1. november, 2026
Deň pracovného pokoja štvrtok 24. december, 2026
Deň pracovného pokoja piatok 25. december, 2026
Deň pracovného pokoja sobota 26. december, 2026
Výročie vzniku ústavu pondelok 1. marec, 2027
Deň pracovného pokoja sobota 1. máj, 2027
Deň pracovného pokoja sobota 8. máj, 2027

Stránky