Pedagogika

Informácie k predmetom Bakalársky projekt 1, Bakalársky projekt 2, Diplomový projekt 1, Diplomový projekt 2 a k odovzdávaniu záverečnej práce pre študijný program Aplikovaná informatika - doména IT v riadení a rozhodovaní.

Informácie k predmetom Bakalársky projekt 1, Bakalársky projekt 2 a k odovzdávaniu záverečnej práce pre študijný program Priemyselná informatika.

26. august, 2013 (11:00)
zasadačka ÚRPI, D-424
22. august, 2013 (09:00 - 13:00)
zasadačka ÚRPI, D-424
25. jún, 2013 (11:00)
zasadačka ÚRPI, D-424

V dňoch 5.6. – 8.6.2012 sa na ÚRPI FEI STU v Bratislave uskutočnili štátne záverečné skúšky inžinierskeho štúdia v študijných programoch Kybernetika, Robotika, Aplikovaná informatika a Aplikovaná mechatronika.

Stránky

Subscribe to RSS - Pedagogika