Pedagogika

16. december, 2019
10. február, 2020
23. december, 2019
31. október, 2019
7. február, 2020
18. december, 2019

Rozvrh hodín ZS 2019/2020 pre predmety 3. ročníka bakalárskeho programu Robotika a kybernetika, a pre predmety 1. a 2. ročníka inžinierskeho programu Robotika a kybernetika.

Dňa 1.9.2019 nastúpili na ÚRK traja noví doktorandi: Ing.Milan Hvozdík, Ing. Martin Lučan a Ing. Eduard Mráz.

Stránky

Subscribe to RSS - Pedagogika