Deň robotiky

Ústav robotiky a kybernetiky spoločne s Národným centrom robotiky srdečne pozývajú žiakov stredných škôl a ich učiteľov na prehliadku pracovísk, ktorá sa bude konať v rámci Európskeho týždňa robotiky dňa 27. novembra 2015 o 10:00.

V rámci prehliadky uvidíte priestory Národného centra robotiky, servopohonové laboratóriá, výskumné pracovisko pre prvé slovenské družice a biokybernetické laboratóriá. Tak isto bude predstavené pracovisko ako celok.

Podobné podujatia sploluorganizované Ústavom robotiky a kybernetiky FEI STU v Bratislave a Národným centrom robotiky:

DOD 2015
Stredoškoláci navštívili Národné centrum robotiky
DOD 2014
Hromadná študijná vychádzka
DOD 2013
Stredoškoláci na návšteve
 

 

DOD 2015
Deň otvorených dverí 2015
DOD 2014
Deň otvorených dverí 2014
DOD 2013
Deň otvorených dverí 2013
 

 

Uložiť