Vianočné posedenie pri kapustnici 14.12.2017

Dátum: 

14.12.2017 (14:00)

Miesto: 

Klub zamestnancov FEI, blok B, prízemie