Vianočné posedenie 19.12. 2016

Dátum: 

19.12.2016 (14:00)

Miesto: 

Klub zamestnancov FEI, blok B, prízemie