Študijné programy

Ústav robotiky a kybernetiky zabezpečuje výučbu v niekoľkých akreditovaných študijných programoch.

Bakalárske štúdium

Inžinierske štúdium

Doktorandské štúdium

Študijné programy pre absolventov inžinierskeho štúdia

Ďalšie informácie na stránke fakulty v časti Študenti/Študijné programy