Slovenka roka 2016

Ocenenie Slovenka roka 2016 v kategórii Veda a výskum získala (05.06.2016) prof. Ing. Viera Stopjaková, PhD., prodekanka FEI STU v Bratislave.

Srdečne gratulujeme.