Promócie absolventov inžinierskeho štúdia 6.-10.7.2020

Dátum: 

06.07.2020