Oddelenie kybernetiky

Oddelenie sa zameriava na rozvoj a aplikáciu moderných metód robustného, optimálneho, prediktívneho a adaptívneho riadenia priemyselných procesov, novou oblasťou je výskum a rozvoj sieťových riadiacich systémov.

Hlavné oblasti výskumu

 • robustné riadenie – metódy a algoritmy návrhu robustného decentralizovaného riadenia zložitých a vnorených systémov zabezpečujúcich špecifikovanú kvalitu riadenia, uplatnenie metód robustného riadenia v hybridných, vnorených a sieťových riadiacich systémoch
 • adaptívne riadenie - prehĺbenie inteligencie adaptívnych algoritmov riadenia dosiahnutím vyššieho stupňa učenia sa, robustifikáciou adaptívnych algoritmov s cieľom stabilizácie riadenia v podmienkach neurčitosti; uplatnenie robustifikovaných a znalostných algoritmov adaptívneho riadenia v riadení nelineárnych systémov
 • prediktívne riadenie
 • optimálne riadenie výrobných systémov - analýza vlastností plánovacích algoritmov výroby a možnosti ich optimalizácie pomocou aplikačného softvéru pre plánovanie a riadenie výroby
 • analýza a riadenie zložitých elektrizačných systémov
 • algoritmy a systémy pre sieťové riadenie procesov

Pedagogika

 • základy kybernetiky
 • základy návrhu riadiacich systémov v spojitej aj diskrétnej oblasti
 • matematické modelovanie a riadenie spojitých procesov a výrobných procesov
 • riadenie mnohorozmerných a zložitých systémov
 • pokročilé formy automatického riadenia: adaptívne riadenie, robustné riadenie, prediktívne riadenie