Obhajoby dizertačných prác

V rokoch 2013-2018 sa uskutočnilo tridsaťšesť obhajob dizertačných prác doktorandov ústavu v študijných programoch Kybernetika, Automatizácia a riadenie, Robotika a kybernetika:

Ing. Peter Beňo: RGBD kamery v mobilnom robotickom mapovaní (06.08.2018)
Ing. Anežka Chovancová: Control of 4-rotor flying platform (30.8.2017)
Ing. Ľuboš Chovanec: Riadenie slabo tlmených dynamických systémov (30.8.2017)
Ing. Marek Loderer: Detekcia a rozpoznávanie ľudských tvárí (17.1.2017)
Ing. Ana Juhásová: Detekcia uviaznutí v diskrétnych udalostných systémoch so zdieľanými zdrojmi (15.12.2016)
Ing. Marián Beniak: Detekcia a lokalizácia ľudských tvárí (25.11.2016)
Ing. Daniel Hromada:Využitie evolučných algoritmov pri modelovaní ontogenézy rétorických a syntaktických štruktúr (5.9.2016)
Ing. Zuzana Dideková: Hybridné inteligentné metódy modelovania a riadenia (26.8.2016)
Ing. Branislav Kadlic: Návrh evolučných algoritmov pre riadenie procesov (24.8.2016)
Ing. Vladimír Bátora: Bihormonálne riadenie glukózy v krvi (24.8.2016)
Ing. Khanh Duong Quang: Riadenie pohybu viacosových kmitavých mechatronických systémov (Motion Control of Multi-Axial Vibrational Mechatronic Systems) (5.2.2016)
Ing. Igor Škrlec: Nelineárne riadenie striedavých pohonov v energolúčových rezacích CNC strojoch (28.10.2015)
Ing. Martin Jarčuška: Návrh systému polohovania radiálneho magnetického ložiska (28.10.2015)
Ing. Juraj Slačka: Riadiaci počítač slovenskej družice typu cubesat (26.8.2015)
Ing. Ivan Ottinger: Adaptívne algoritmy pre umelý pankreas (25.8.2015)
Ing. Tomáš Ludwig: Biokybernetické modely diabetu 1. typu (25.8.2015)
Ing. Adrian Ilka: Gain-Scheduled Controller Design (30.7.2015)
Ing. Matej Ciba: Návrh optimalizačných algoritmov na báze simulovania kolónií mravcov (1.4.2015)
Ing. Martin Dekan: Autonómna navigácia mobilného robota (12.12.2014)
Ing. Lukáš Palkovič: Využitie inerciálnych snímačov pri riadení žeriava (12.12.2014)
Ing. Jozef Ban: Rozpoznávanie ľudských tvárí (24.9.2014)
Ing. Daniel Vozák: Robustné prediktívne riadenie lineárnych systémov (24.9.2014)
Ing. Martin Gažo: Návrh riadenia radiálneho magnetického ložiska (25.8.2014)
Ing. Michal Tölgyessy: Riadenie robotických systémov pomocou gest (30.6.2014)
Dipl. Ing. Axel Ruf: Train Control System Without Interlocking (23.6.2014)
Ing. Jozef Rodina: Aplikácia inerciálnych snímačov pre riadenie mobilných robotických platforiem  (28.2.2014)
Ing. Martin Ernek: Riadenie krízových stavov elektrizačnej sústavy (31.10.2013)
Ing. Ivan Holič: Robustné riadenie dynamických systémov (27.9.2013)
Ing. Marek Linder: Riešenie zložitých problémov pomocou evolučných výpočtových metód  (26.8.2013)
Ing. Jozef Škultéty: Riadenie systémov s využitím Laguerreových sieti (22.8.2013)
Ing. Marián Tárník: Adaptívne riadenie systémov s dopravným oneskorením (22.8.2013)
Ing. Richard Balogh: Príspevok k metodike návrhu mobilných robotov (25.6.2013)
Ing. Peter Taraba: Optimal Control for Nonlinear Systems (31.5.2013)
Ing. Ľudovít Farkas: Priame adaptívne riadenie systémov so vstupným dopravným oneskorením (13.5.2013)
Ing. Pavol Bisták: Riadenie trojitého integrátora s rešpektovaním obmedzení (8.3.2013)
Ing. Tatiana Radičová: Moderné prístupy číslicového riadenia polohových servopohonov s LMPM (24.1.2013)

Blahoželáme!