Medzinárodná vedecká konferencia ENERGETIKA 2012

Medzinárodná vedecká konferencia ENERGETIKA 2012 sa uskutočnila 15.-17. mája 2012 v hoteli Sorea Hutník v Tatranských Matliaroch.

xtarnik