Lehocki Fedor

Lehocki Fedor, Ing. PhD.

Zaradenie: 

  • Pedagóg
Oddelenie umelej inteligencie
Telefón: +421 2 60291 307

Miestnosť: 

D408
Publikácie:

Zoznam publikácií v Akademickom informačnom systéme

Lehocki, Fedor -- Bacigál, Tomáš
Telemedicine and mHealth System for Complex Management in T1DM and T2DM Patients: Results of 6 Months Study.
In IFMBE Proceedings. Vol. 57: XIV. Mediterranean Conference on Medical and Biological Engineering and Computing 2016. MEDICON 2016, March 31st - April 2nd 2016, Paphos, Cyprus.
1. vyd. s.l.] : Springer, 2016, s. 1131--1136. ISBN 978-3-319-32701-3.

Lehocki, Fedor -- Jackuliak, Peter -- Žakovičová, Eva -- Bacigál, Tomáš
ICT Based Diabetes Management System with Comprehensive Mobile Application: Clinical Usefulness Evaluation.
In MobiHealth 2015 :. Gent : ICST, 2015, ISBN 978-1-63190-088-4.

 

   
2011

 

PhD.
Aplikovaná informatika, FEI STU v Bratislave
Modely diagnostických systémov

od 1.4.2014 ÚRK FEI STU v Bratislave
odborný asistent
   

 

Zameranie výskumu

Diskrétne udalostné systémy
Petriho siete
Systémy na podporu rozhodovania
Telemedicína

Predmet Pozícia
Informačné systémy v zdravotníctve Cvičiaci, Prednášajúci
Manažment projektov Cvičiaci, Prednášajúci