Hvozdík Milan

Hvozdík Milan, Ing.

Zaradenie: 

  • Doktorand
Oddelenie umelej inteligencie
Telefón: +421 2 60291 488

Miestnosť: 

D706
Publikácie:

Hvozdík, Milan -- Sekaj, Ivan: Implementácia genetických algoritmov.
Bakalárska práca. 2017. 36 s.

Hvozdík, Milan -- Sekaj, Ivan: Evolúcia umelého života.
Diplomová práca. 2019. 68 s.

2014 - 2017

študent Bc. štúdia
Aplikovaná informatika

FEI STU v Bratislave

2017 - 2019

študent Ing. štúdia
Aplikovaná informatika

FEI STU v Bratislave

od 2019

študent PhD. štúdia
Robotika a kybernetika

Ústav robotiky a kybernetiky
FEI STU v Bratislave