Frajt Jerguš

Frajt Jerguš, Ing.

Zaradenie: 

  • Doktorand
Oddelenie kybernetiky
Telefón: +421 2 60291 488

Miestnosť: 

D706
Publikácie:

Frajt, Jerguš -- Pásztó, Peter: Android aplikácia na detekciu hodnoty mincí pomocou vizuálneho systému. Diplomová práca. FEI STU 2017. 52 s.

Frajt, Jerguš -- Chamraz, Štefan:DF 750K DESFire/Mifare čítačka s klávesnicou. Bakalárska práca. FEI STU 2015. 52 s.

2012 - 2015 FEI STU v Bratislave
  študent
  študijný odbor Aplikovaná informatika, doména IT v riadení
2015 - 2016 ÚRK FEI STU v Bratislave
  študent
  študijný odbor Robotika a kybernetika
od 2017 ÚRK FEI STU v Bratislave
  doktorand
  študijný odbor Robotika a kybernetika
  Zameranie výskumu:
Diagnostika diabetickej retinopatie v biomedicíne pomocou neurónových sietí.
Spracovanie obrazu očného pozadia a rozpoznávanie anomálii v obraze pomocou strojového učenia a neurónových sietí.
Využitie neurónových sietí v riadení.