Deň otvorených dverí FEI STU

Dátum: 

27.01.2016 (08:45)

Miesto: 

BC-300, Aula prof. Kneppa a laboratóriá na ústavoch