Cena za transfer technológií na Slovensku 2015

Kolektív pracovníkov Ústavu robotiky a kybernetiky: František Duchoň, Martin Dekan, Michal Tölgyessy a Peter Pásztó, sa stal víťazom súťaže Cena za transfer technológií na Slovensku 2015 v kategórii Prístup inovátora k realizácii transferu technológií. Slávnostné odovzdanie ceny sa uskutočnilo dňa 7.10.2015 počas Konferencie NITT SK 2015 v priestoroch Centra vedecko-technických informácií SR v Bratislave. Blahoželáme!

Bližšie informácie nájdete na stránkach národného portálu pre transfer technológií: