Banásová Dominika

Banásová Dominika, Ing.

Zaradenie: 

  • Doktorand
Oddelenie umelej inteligencie
Telefón: +421 2 60291 801

Miestnosť: 

D707
Publikácie:

Banásová, Dominika -- Sekaj, Ivan: Adaptívne paralelné genetické algoritmy. Diplomová práca. 2018.

Banásová, Dominika -- Paulusová, Jana: Návrh parametrov spojitého regulátora pre riadený systém. Bakalárska práca. 2016. 46 s.

2013 - 2016

študentka Bc. štúdia
Robotika a kybernetika

FEI STU v Bratislave

2016 - 2018

študentka Ing. štúdia
Robotika a kybernetika

FEI STU v Bratislave

od 2018

študentka PhD. štúdia
Robotika a kybernetika

Ústav robotiky a kybernetiky
FEI STU v Bratislave

 

Zameranie výskumu

Umelé neurónové siete
Genetické algoritmy
Neuroevolúcia

Predmet Pozícia
Umelá inteligencia Cvičiaci
Umelá inteligencia 2 Cvičiaci