75. výročie výchovy inžinierov elektrotechniky a informatiky

Dátum: 

29.11.2016 (14:00)

Miesto: 

BC-300, Aula prof. Kneppa