Zoznam pracovníkov podľa oddelení

Tel.: +421-2-60291-klapka
E-mail: meno.priezvisko@stuba.sk

Department of Robotics
Meno Miestnosť Klapka Zaradenie Funkcia
Adamík Michal Ing. D606 545 PhD student
Babinec Andrej doc. Ing. PhD. D610 599 Teacher
Chovanec Ľuboš Ing. PhD. D614 305 Teacher
Dekan Martin Ing. PhD. D615 809 Teacher
Dobiš Michal Ing. D605 432 PhD student
Dúbravský Jozef Ing. PhD. D607 456 Teacher
Duchoň František prof. Ing. PhD. D612 349 Teacher Deputy-director
Hubinský Peter prof. Ing. PhD. D617 608 Teacher Head of department
Jurišica Ladislav prof. Ing. PhD. D611 351 professor emeritus
Kľúčik Marian Ing. D616 605 PhD student
Kohút Miroslav Ing. D605 432 PhD student
Lučan Martin Ing. D614 305 PhD student
Mráz Eduard Ing. D613 505 PhD student
Pásztó Peter Ing. PhD. D609 402 Teacher
Rodina Jozef Ing. PhD. D613 505 Teacher
Sojka Adam Ing. D606 545 PhD student
Stanko Jaromír Ing. D613 505 PhD student
Tölgyessy Michal Ing. PhD. D616 605 Teacher
Department of Cybernetics
Meno Miestnosť Klapka Zaradenie Funkcia
Ernek Martin Ing. PhD. D303 722 Teacher
Ivan Martin Ing. D309 876 PhD student
Kardoš Ján doc. Ing. PhD. D410 776 Teacher
Králová Zdenka doc. Ing. PhD. D311 497 Teacher
Miklovičová Eva doc. Ing. PhD. D304 604 Teacher Vice-dean
Mrafko Leo Ing. PhD. D317 616 Teacher
Murgaš Ján prof. Ing. PhD. D305 781 Teacher Head of department
Musilová Michaela Dr. MSc. DP02 Researcher
Paulusová Jana Ing. PhD. D411 262 Teacher
Tárník Marián Ing. PhD. D310 141 Teacher
Veselý Vojtech prof. Ing. DrSc. D316 633 Researcher
Vitko Anton prof. Ing. PhD. D407 680 Researcher
Vitková Zuzana doc. RNDr. PhD. D409 286 Researcher
Vörös Jozef Ing. PhD. D613 305 Researcher
Department of Artificial Intelligence
Meno Miestnosť Klapka Zaradenie Funkcia
Banásová Dominika Ing. D707 801 PhD student
Goga Jozef Ing. D706 488 PhD student
Hvozdík Milan Ing. D706 488 PhD student
Kajan Slavomír Ing. PhD. D704 503 Teacher
Komák Martin Ing. PhD. D708 725 Teacher
Körösi Ladislav Ing. PhD. D705 711 Teacher
Pavlovičová Jarmila prof. Ing. PhD. D401 177 Teacher Director
Puterka Boris Ing. D706 488 PhD student
Sekaj Ivan prof. Ing. PhD. D701 585 Teacher Head of department
Slačka Juraj Ing. PhD. D703 752 Teacher
Žalman Milan prof. Ing. PhD. D608 833 professor emeritus
Administrative-Technical Department
Meno Miestnosť Klapka Zaradenie Funkcia
Foltinová Alena Mgr. D417 192 Admin-Tech Staff
Hochschornerová Beáta D413 302 Admin-Tech Staff Office
Semanová Andrea Mgr. D415 341 Admin-Tech Staff Secretary