Národný štipendijný program: výzva na predkladanie žiadostí