Dobiš Michal

Dobiš Michal, MSc.

Position: 

  • PhD student
Department of Robotics
Phone: +421 2 60291 432

Room: 

D605

Duchoň, František -- Kohút, Miroslav -- Bartošovič, Matej -- Dobiš, Michal -- Bakyta, Patrik -- Jantoška, František
Riadenie robota LWA 4P od SCHUNK v ROS. ATP Journal, 24, 2017, s. 62--63.

Dobiš, Michal -- Duchoň, František
Univerzálne komunikačné rozhranie pre priemyselné roboty. Diplomová práca. 2018.

Dobiš, Michal -- Duchoň, František
Využitie ROS pre problematiku SLAM v mobilnej robotike. Bakalárska práca. 2016. 58 s.

Kohút, Miroslav -- Bartošovič, Matej -- Dobiš, Michal -- Duchoň, František -- Babinec, Andrej
Začíname s ROS-om (1). ATP Journal, 22, 2015, s. 32--35.

Kohút, Miroslav -- Bartošovič, Matej -- Dobiš, Michal -- Duchoň, František -- Babinec, Andrej
Začíname s ROS-om (2). ATP Journal, 23,, 2016, s. 38--41.

Kohút, Miroslav -- Bartošovič, Matej -- Dobiš, Michal -- Duchoň, František -- Babinec, Andrej
Začíname s ROS-om (3). ATP Journal, 23, 2016, s. 46--48.

Kohút, Miroslav -- Bartošovič, Matej -- Dobiš, Michal -- Duchoň, František -- Babinec, Andrej
Začíname s ROS-om (4). ATP Journal, 23, 2016,  s. 40--43.

 

 

 

2013 - 2016 FEI STU in Bratislava
  student of bachelor study
  study programme Robotics and Cybernetics
2016 - 2018 FEI STU in Bratislava
  student of master study
  study programme Robotics and Cybernetics
since 2018 IRC FEI STU in Bratislava
  PhD student
  study programme Robotics and Cybernetics
           

 

Course Position
Control of Industrial Robots Teacher