Books

Vojtech Veselý, Danica Rosinová, Alena Kozáková
Robust Controller Design

FELIA, Bratislava, 2015

Vojtech Veselý, Ladislav Harsányi
Robustné riadenie - Aplikácie

Vydavateľstvo STU, 2015

Vojtech Veselý, Ladislav Harsányi
Robustné riadenie dynamických systémov

Vydavateľstvo STU, Bratislava, 2008.

Ján Murgaš, Martin Ernek: Riadenie elektrizačnej sústavy po poruche typu blackout

Felia, Bratislava, 2014.84 s. Edícia: Kybernetika. ISBN 978-80-971512-4-9.

Ján Murgaš, Ľudovít Farkas: Priame adaptívne riadenie systémov so vstupným dopravným oneskorením

Felia, Bratislava, 2014. 116 s. Edícia: Kybernetika. ISBN 978-80-971512-5-6.

Jozef Škultéty, Eva Miklovičová: Riadenie systémov s využitím Laguerreových sietí

Felia, Bratislava, 2014. 97 s. Edícia: Kybernetika. ISBN 978-80-971512-3-2.

Marián Tárník: Adaptívne riadenie systémov s dopravným oneskorením

Felia, Bratislava, 2014. 132 s. Edícia: Kybernetika. ISBN 978-80-97512-2-5

Ján Murgaš, Michal Poliačik: Priame adaptívne riadenie spojitých procesov

Nakladateľstvo STU, Bratislava, 2013. 137 s. ISBN 978-80-227-4109-5

 

František Duchoň: Lokalizácia a navigácia mobilných robotov do vnútorného prostredia

Vydavateľstvo STU v Bratislave, 2012. 162 s. ISBN 978-80-227-3646-6

 

František Duchoň: Snímače v mobilnej robotike

Nakladateľstvo STU, Bratislava, 2012. 97 s. ISBN 978-80-227-3801-9.

 

Anton Vitko
Riadenie mechatronických systémov v podmienkách neúplnej informácie

Vydavateľstvo STU, 2011. - 87 s. - ISBN: 978-80-227-3492-9

 

 

riadmechsystPeter Hubinský
Riadenie mechatronických systémov s nízkym tlmením

Bratislava : STU v Bratislave, 2010. - 97 s. - ISBN 978-80-227-3310-6

 

Ján Kardoš
Teória systémov s premenlivou štruktúrou a časovo suboptimálne riadenie polohy

Bratislava : HMH, s.r.o., 2007. - 157 s. - ISBN 978-80-969725-0-0

 

 

KnihaKalas

Václav Kalaš
Tridsať rokov svetovej robotiky

Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2006. - 97 s. - ISBN 80-227-2419-X

 

evolvypocty

Ivan Sekaj
Evolučné výpočty a ich využitie v praxi

Bratislava : IRIS, 2005. - 157 s. - ISBN 80-89018-87-4

 

 

Branislav Hrúz, Leo Mrafko
Modelovanie a riadenie diskrétnych udalostných systémov s využitím Petriho sietí a iných nástrojov

Vydavateľstvo STU v Bratislave, 2003. 297 s. ISBN 80-227-1883-1