Meno Heslo
Strata hesla

Aktuality


Konferencia CPS 2008 sa skončila.

Konferencia CPS 2010 sa uskutoční 18.-20. mája 2010 v hoteli Hutník v Tatranských Matliaroch.

18.9.08 Na web stránke boli zverejnené fotografie z konferencie.

24.7.08 Štatistika konferencie
Počet účastníkov : 170, z toho SR – 96, ČR – 49, ostatné krajiny – 25
Počet príspevkov v zborníku: 95, z toho: prednášky v sekcii A (rokovací jazyk anglický) – 28, v sekcii B (rokovací jazyk slovenský a český) – 39, spolu 67; postery v sekcii A  – 10, v sekcii B  – 14, spolu 24; ďalšie príspevky zverejnené v zborníku: 4

24.7.08 Prezentácie sa zverejňujú postupne, ako prichádzajú od prednášateľov (pozri informáciu z 16.7.). Pripravuje sa zverejnenie fotografií.

16.7.08 Rozposlaný e-mail autorom príspevkov s prosbou o zaslanie prezentácií z prednášok na zverejnenie na web stránke. Súbory budú sprístupnené registrovaným účastníkom po prihlásení do systému v položke Prezentácie najneskôr koncom júla.

15.6.08 V dňoch 11.-13.6. prebehla konferencia. Ďakujeme všetkým účastníkom za spontánny záujem o prednášky, exkurzie, ako aj o spoločenské akcie, a tiež za priateľskú atmosféru pri všetkých aktivitách. Recenzentom a predsedom sekcií za odvedenú odbornú činnosť. Všetkým organizátorom ďakujeme za obetavú prácu pri príprave a zebezpečení priebehu konferencie. Naša veľká vďaka patrí garantovi konferencie prof. Janíčkovi za zabezpečenie odbornej stránky konferencie a za jeho všestranný prínos k úspechu celej akcie a jej vysokej spoločenskej úrovni.  
Zverejnenie fotografií z konferencie na webe oznámime všetkým účastníkom e-mailom.
______________________________________________________________________________________________

7.6.08  Vzhľadom na neočakávaný záujem o exkurziu na PVE Čierny Váh nebude možné vyhovieť všetkým záujemcom  v termíne 11.6. Prosíme záujemcov, ktorým vyhovuje termín 12.6., aby si túto možnosť vyznačili na stránke pod záložkou Ubytovanie, alebo to oznámili mailom org. výboru . 

4.6.08 Rozposlaný e-mail účastníkom ubytovaným v hoteli Toliar. Účastníci, ktorí tento e-mail nedostali, budú ubytovaní v hoteli Baník. 

27.5.08 Sprístupnený výber spol. programu a stravy (po prihlásení na web v sekcii Moje ubytovanie).

27.5.08 Zverejnený predbežný časový harmonogram konferencie

21.5.08 Zverejnený  predbežný program rokovania v sekciách

                 V sekcii A je rokovacím jazykom angličtina, v sekcii B slovenčina a čeština.