Zameranie
Organizátori, Sponzori
Programový výbor
Miesto konferencie
Fotoalbum
Harmonogram
Program
Účastníci
Prezentácia firiem
Org. pokyny
Kontakt
Download
Poslať e-mail
English Version

Vstup pre registrovaných
účastníkov
Prihlasovacie meno : 
Heslo : 
 
Strata hesla
Rudolf Tellár

Termíny

1. Uzávierka predbežných prihlášok: 15.1.2004
2. Termín oznámenia prijatia príspevku: 9.2.2004
3. Uzávierka prijímania plných textov príspevkov a jednostranových abstraktov: 15.3.2004
4. Termín zaplatenia účastníckeho poplatku: 15.3.2004
5. Ubytovanie pre účastníkov konferencie je zabezpečené na tri noci, a to z 15. na 16.6, zo 16. na 17.6. a zo 17. na 18. 6.2004 v hoteli Baník a v hoteli Panoráma (vzdialenosť cca 7 min.).
6. Uzávierka požiadaviek na ubytovanie: 15.3.2004 (zadávanie cez internet po 15.2.2004)
7. Registrácia účastníkov konferencie: 15.6.2004 v hoteli Baník od 17. do 19. hod.

Poplatky účastníkov zo SR a ČR

1. Účastnícky poplatok za jednu osobu (vložné, zborník, ubytovanie) : 6500 Sk
Účastníci hradia všetky bankové poplatky, to znamená, že na účet konferencie musí prísť uvedená suma v plnej výške
2. Znížený účastnícky poplatok pre doktorandov: 5300 Sk
3. Uverejnenie jedného príspevku v zborníku abstraktov a na CD, bez účasti autorov na konferencii: 1000 Sk
Po konferencii zašleme autorom zborník plných textov príspevkov na CD
4. Poplatok (ubytovanie + strava + réžia) za sprevádzajúcu osobu počas trvania konferencie (t.j. na 3 dni): 4000 Sk
5. Poplatok za ubytovanie a celodennú stravu mimo dní konferencie: 1200 Sk/osoba/deň
Ubytovanie 1-2 dni tesne pred začatím alebo po skončení konferencie môžeme zabezpečiť, ak záujemca uhradí príslušný poplatok spolu s účastníckym poplatkom.
6. Účastník, za ktorého nebude uhradený poplatok v stanovenom termíne, bude vyškrtnutý zo zoznamu účastníkov a jeho príspevok nebude zaradený do zborníka.
7. Uhradený účastnícky poplatok sa nevracia. Ak sa prihlásený účastník nemôže zúčastniť, môže ho nahradiť iná osoba.

Bankové spojenie

Banka: Tatra banka, a.s., Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava, SR
Názov účtu: Automatizácia, n.o., Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava, SR
Číslo účtu: 2624012180
IBAN: SK39 1100 0000 0026 2401 2180
Kód banky: 1100
BIC (SWIFT): TATRSKBX
IČO: 31750079
Nie sme platiteľom DPH
Platobná Inštrukcia pre platby zo zahraničia: OUR - sender (poplatky za prevod znáša odosielateľ)
Ako variabilný symbol použite váš osobný kód uvedený na web stránke v registračnom formulári nad vašimi osobnými údajmi. (Vstup pre registrovaných účastníkov cez prihlasovacie meno a heslo).

Pokyny pre autorov príspevkov

Čas vymedzený na prednášku je max. 20 min. vrátane diskusie (plenárne prednášky 30 min.).
K dispozícii bude spätný projektor a dataprojektor s počítačom (PowerPoint ver. 2002).

Posterový panel má rozmery 120 cm na výšku, 100 cm na šírku.

Rokovacie jazyky

V sekcii A bude rokovacím jazykom angličtina.
V sekcii B bude rokovacím jazykom slovenčina a čeština.