Zameranie
Organizátori, Sponzori
Programový výbor
Miesto konferencie
Fotoalbum
Harmonogram
Program
Účastníci
Prezentácia firiem
Org. pokyny
Kontakt
Download
Poslať e-mail
English Version

Vstup pre registrovaných
účastníkov
Prihlasovacie meno : 
Heslo : 
 
Strata hesla
Rudolf Tellár

Organizátori konferencie

 • Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky
 • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
 • Slovenské elektrárne, a.s.
 • Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
 • České energetické závody, a.s.

Záštita konferencie

 • Minister hospodárstva SR
 • Dekan Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave
 • Generálny riaditeľ Slovenských elektrární, a.s.
 • Generálny riaditeľ Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a.s.

Sponzori

 • Slovenské elektrárne, a. s.
 • Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
 • České energetické závody, a.s.
 • AXESS, Bratislava, SR
 • GMC Blansko, ČR
 • ELCON Bratislava, SR
 • HUMUSOFT, Praha, ČR
 • IDS, Bratislava, SR
 • IWKA Slovensko, Bratislava, SR
 • Metso Automation, Wien, Austria
 • SALTEK s.r.o., Praha, ČR, a Selteko Slovensko, SR
 • TECHSYS - HW and SW, Praha, ČR

Mediálni partneri

 • Časopis AT&P Journal, SR
 • EE Časopis pre elektrotechniku a energetiku, SR
 • Časopis AUTOMA, ČR