Zameranie
Organizátori, Sponzori
Programový výbor
Miesto konferencie
Fotoalbum
Harmonogram
Program
Účastníci
Prezentácia firiem
Org. pokyny
Kontakt
Download
Poslať e-mail
English Version

Vstup pre registrovaných
účastníkov
Prihlasovacie meno : 
Heslo : 
 
Strata hesla
Rudolf Tellár

Ciele

Konferencia sa koná od roku 1994 každé dva roky striedavo v ČR a v SR. Jej hlavným cieľom je výmena informácií a skúseností z prevádzky a riadenia energetických a tepelných systémov, ako aj nadviazanie a prehlbenie spolupráce medzi odborníkmi v oblasti energetiky a predstaviteľmi výskumu a univerzít.


Obsahová náplň

Konferencia sa bude zaoberať najmä otázkami výroby, prenosu a spotreby elektrickej a tepelnej energie, projektovaním a implementáciou riadiacich a informačných systémov v energetike, ich ekonomickými efektmi, ako aj ich vplyvom na životné prostredie.


Tematické okruhy

 • Prevádzkové skúsenosti z výroby, prenosu a spotreby el. energie.
 • Prevádzka a riadenie jadrových elektrární.
 • Prevádzka distribučných sietí.
 • Informačné technológie v energetike.
 • Uplatnenie moderných metód teórie riadenia v energetike.
 • Výskumné a vývojové programy v energetike.
 • Dispečerské systémy pre riadenie a monitorovanie energetických sústav.
 • Optimalizácia prevádzky zdrojov elektrickej a tepelnej energie.
 • Riadenie teplárenských sústav.
 • Zvyšovanie bezpečnosti a spoľahlivosti energetických zariadení.
 • Netradičné zdroje energie.
 • Komplexné riadenie energetického hospodárstva stredných a veľkých odberateľov energií.
 • Prevádzkové skúsenosti zo spolupráce so systémom UCTE.
 • Meranie a diagnostika v energetike.
 • Ekonomické a ekologické aspekty energetiky.